Sunday, September 16, 2012

Ibu susu nabi muhammad saw semasa kecil

Siapa sajakan Ibu Asuh atau Ibu susu nabi muhammad SAW sewaktu kecil, berikut ini adalah salah satu diantaranya :

Ibu Asuh nabi muhammad SAW.
  1. Aminah binti Wahab bin abdul manaf bin zuhra bin kilab, yakni ibunda beliau
  2. Tsuwaibah., juga ibu susu beliau
  3. Halimah As-sa'diyah, juga ibu susu beliau
  4. Syaimaa, Anak perempuan halimah as-sadiyah yang merupakan saudara sepupu nabi muhammad
  5. Ummu aiman barakah al habassiyah, seorang hamba sahaya yang beliau warisi dari ayah beliau
Ibu susu Nabi Muhammad SAW.
  1. Tsuwaibah
  2. Halimah As-sadiyah, nabi muhammad di susui oleh halimah hampir dua tahun, yang pada saat ituhalimah juga sednag menyusui anak kandungnya sendiri yang bernama abdullah anaknya Al harits bin abdul uzza.
itulah Ibu asuh dan ibu susu nabi muhammad SAW. semoga bisa menambah ilmu bagi kita  tentang sejarah nabi muhammad SAW.

artikel terkait:

Judul Arikel Ibu susu nabi muhammad saw semasa kecil
Oleh Fahmi Aziz pada |8:26 PM .
Deskripsi dari artikel Ibu susu nabi muhammad saw semasa kecil. Rating: 5

No comments: